Investment Expert

Job description

دپارتمان سرمایه‌گذاری فینووا به دنبال کارشناس عملیات سرمایه‌گذاری فعال در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری در کسب و کارهای نوپاست. این جایگاه شغلی به دید استراتژی محور نیاز دارد، باید بدانید که یک محصول برای توسعه به چه چیز‌هایی نیاز دارد و چگونه مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. آشنایی با روش‌های ارزش‌گذاری و محاسبات مرتبط، مذاکره و ایجاد همکاری‌های دوجانبه از توانایی‌های فردی بسیار مهم در این جایگاه شغلی است. همچنین با توجه به نوع فعالیت فینووا آشنایی به فرایند‌های سرمایه‌گذاری‌های شرکتی و ایجاد پورتفو از نیازمندی‌های این جایگاه شغلی به شمار می‌آید.

 

مشارکت در جلسه‌های سرمایه گذاری

تدوین برنامه‌های مالی کسب و کارها

هماهنگی امور قرارداد‌ها و پیگیری آنها

مذاکره در جلسات و هماهنگی برنامه‌های اجرایی

مستندسازی

تحلیل ریسک و ارائه اسناد ریزکاوی کسب و کارها

در جلسات مهارت و دانش سرمایه گذاری را نشان داده و درک درستی از ابزار‌ها و استراتژی‌های سرمایه گذاری داشته باشد

ارزیابی دوره‌ای تیم‌ها

Job requirements

ارزش‌گذاری اولیه کسب و کارها

تسلط به برنامه‌های مالی

توانایی ارزیابی و انتخاب تیم‌های در حال رشد جهت سرمایه گذاری

شناخت از بازار‌های مالی، سرمایه گذاری، بورس و بیمه‌

درک کامل از تمام جنبه‌های علمیات تجاری کسب و کار

توانایی تجزیه و تحلیل داده‌های مالی

تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات

شناسایی و تعیین KPIهای سرمایه گذاری

مدیریت و نظارت مالی استارتاپ‌هایی که سرمایه جذب کرده‌اند